" Nhiều người đến và đi trong cuộc đời ta nhưng chỉ có những người bạn đích thực mới lưu lại những dấu ấn không bao giờ phai trong tâm khảm ta.."
Loading...