Văn Quyến ghi bàn gỡ hoà 1-1 với Thái Lan (nhưng sau đó vẫn thua, buồn ghê...)
Loading...